heath

የጉበት መመረዝ 5 መነሻዎች …★ ለጓደኞቻችሁ ታግ እና ሼር አድርጉት “ሌሎችም ያንብቡት፤ በተን በተን አድርጉት፡፡” መልካም ጤንነት!!!

የጉበት መመረዝ 5 መነሻዎች የጉበት መመረዝ የሚመጣው መርዛማ ነገሮች በጉበት ውስጥ በሚጠራቀሙበት ጊዜ ነው። ዋናው የጉበት ጥቅም መርዛማ ነገሮችን ከሰውነታችን ውጪ ጠራርጐ ማውጣት [...]

የሆድ ቁርጠትን በቀላሉ ለማከም….ሌሎች ደግሞ ሼር ያድርጉት!

የሆድ ቁርጠትን በቀላሉ ለማከም ————————————— በቤት ውስጥ የሚዘጋጁ በሽታ መከላከያ ዘዴዎችን መጠቆማችንን እንደምትወዱት በተደጋጋሚ ገልፃችሁልናል… እስኪ ለዛሬ የሆድ ቁርጠትን ለማስታገስ የሚሆኑ መላዎችን እንጠቁማችሁ… [...]