አዲሷ ቀዳማዊ እመቤት ወ/ሮ ዝናሽ ስልጣን ተረከበው የተናገሩት ንግግር | First Lady Zinash Tayechew speech


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *