የኢሕአዴግ ሊቀምንበሩን ና የሀገሪቱን ጠ/ሚኒስተር መምረጥ ተስኖታል፡፡ በድርጅቱ ስብሰባ ላይ ከፍተኛ ልዮነት ጎልቶ እየወጣ ነዉ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *