ለ-ነፍሰጡሮች ዉለታ የዋለላቸዉ የታክሲ ሹፌር ተንኮል ተሰራበት ፈጣሪ ይቅር ይበለን


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *