የጥርስ መቦርቦር መንስኤ ምልክቶችና መከላከያ መንገዶቹ በጣም ጠቀሚ መረጃ ነው ሼር ይደረግ

የጥርስ መቦርቦር
(በዶክተር ሆነሊያት ኤፍሬም ቱፈር)

የጥርስ መቦርቦር የሚከሰተው በአፋችን ውስጥ የሚገኙ ጀርሞች (ባክቴሪያ) ጥርሳችንን የሚያበሰብሱ አሲዶችን በሚያመነጩበት ጊዜ ነው፣ ይህም በጥርሳችን ላይ የተቦረቦሩ ቀዳዳዎችን (Cavities) እንዲፈጠሩ ያደርጋል። የተቦረቦሩ ጥርሶች ህመም ከማስከተል ባለፈ ለኢንፌክሽን ያጋልጣሉ።

 የጥርስ መቦርቦር እንዴት ይከሰታል?

– በጥርስ ላይ ተለጥፈው የሚቀሩ ምግቦች ካልተፀዱ ይከማቹና የባክቴሪያዎች መራቢያ እና ምግብ ይሆናሉ። ባክቴሪያዎች በሚመገቡ ጊዜ ከውስጣቸው አሲድን ይረጫሉ፣ ይህም ጥርሳችን እንዲቦረቦርና እንዲበሰብስ ያደርጋል።

 ለጥርስ መቦርቦር የሚያጋልጡ ሁኔታዎች

– ጥርስን በሚገባና በመደበኛ ሁኔታ አለማፅዳት
– ጣፋጭነት የበዛባቸው ምግቦች ማዘውተር
– የፍሎራይድ እጥረት መኖር
– የስኳር ህመም ተጠቂ መሆን
– በህመም ወይንም በተለያዩ መድሀኒቶች ምክንያት የአፍ ድርቀት ሲኖር
– ሲጋራን ማጤስ ናቸው።

 የጥርስ መቦርቦር የሚያስከትላቸው ምልክቶች

– የጥርስ ህመም ስሜት
– በተጎዳው ጥርስ አካባቢ የድድ ማበጥ
– መጥፎ የሆነ የአፍ ጠረን መኖር
– በጥርስ ላይ ነጭ፣ ግራጫ፣ ቡኒ ወይንም ጥቁር ቀለማት የያዙ የተቦረቦሩ ቦታዎች መኖር ናቸው።

 የጥርስ መቦርቦርን እንዴት መከላከል ይቻላል?

* ጥርስዎን በቀን ውስጥ ቢያንስ ሁለት ጊዜ (ከቁርስ በኃላ እና ከመተኛትዎ በፊት) የፍሎራይድ ኬሚካል ባለው የጥርስ ሳሙና መታጠብ።
* በማንኛው ግዜ ምግብ ከተመገቡ በኃላ አፍዎን በንፁህ ውሀ በሚገባ መጉመጥመጥ
* ከእንቅልፍ በፊት ጥርስዎን ከታጠቡ በኃላ ምንም አይነት ምግብ አለመመገብ
* ጣፋጭ የበዛባቸው ምግቦችን ከምግብ ፕሮግራም ውስጥ ማስወገድ
* ልጆች ለጥርስ መቦርቦር ተጋላጭነታቸው ከፍተኛ ስለሆነ ሁሌም ስለ ጥርስ ፅዳት አጠባበቅ ማስተማር
* የጥርስ ሀኪምዎ ጋር በዓመት አንድ ጊዜ በመሄድ ጥርስዎን በባለሞያ ማሳጠብና ማስመርመር
ማሳስቢያ:
————
የጥርስ ህመም ሲሰማዎ ጊዜ ሳይሰጡ ወደ ሀኪም መሄድን አይዘንጉ ምክንያቱም የህመም ስሜቱ ከጥቂት ጊዜ በኃላ በራሱ ሊጠፋ ቢችልም የጥርስ መቦርቦር ግን ያለ ህመም ሊቀጥል ይችላል። በአፋጣኝ ህክምና ካልተደረገ ጥርስዎን እስከማጣት ሊያደርስዎ ይችላል።

Tooth decay is a common problem that occurs when acids in your mouth dissolve the outer layers of your teeth.

What causes tooth decay?
Your mouth is full of bacteria that combine with small food particles and saliva to form a sticky film known as plaque.
When you consume food and drink high in carbohydrates – particularly sugary foods and drinks – the bacteria in plaque turn the carbohydrates into energy they need, producing acid at the same time.
If the plaque is allowed to build up, the acid can begin to break down the outer surface of your tooth and can eventually enter and damage the soft part at the centre of the tooth.

Signs and symptoms
Tooth decay may not cause any symptoms until it has reached an advanced stage. As the problem develops, symptoms of tooth decay can include:
 • toothache
 • tooth sensitivity – you may feel tenderness or pain when eating or drinking something hot, cold or sweet
  grey, brown or black spots appearing on your teeth
 • bad breath
 • an unpleasant taste in your mouth

If left untreated, tooth decay can lead to further problems such as a cavities (holes in the teeth) gum disease or dental abscesses (collections of pus at the end of the teeth or in the gums).

When to see your dentist
Toothache is a warning that something is wrong and that you should visit your dentist as soon as possible. If you ignore the problem it may get worse, and you could end up losing a tooth.

Even if you don’t have any noticeable problems with your teeth, it is still important to have regular dental check-ups so your dentist can check for early signs of decay. Tooth decay is much easier to treat in its early stages.

Adults over 18 should have a check-up at least once every two years and people under the age of 18 should have a check-up at least once a year. Your dentist may suggest having more frequent check-ups if you have had a history of dental problems, or you are thought to be at a higher risk of developing tooth decay.

Dentists can usually identify tooth decay by examining your teeth, although occasionally an X-ray may be carried out to check for any cavities or abscesses.

How to prevent tooth decay
Although tooth decay is a common problem, it is often entirely preventable. The best way to avoid tooth decay is to keep your teeth and gums as healthy as possible.

To do this, you should:

 • brush your teeth with a fluoride toothpaste twice a day, spending at least two minutes each time
 • use floss or an interdental toothbrush at least once a day to clean between your teeth and under the gum line
 • avoid rinsing your mouth with water or mouthwash after brushing because this washes the protective toothpaste away – just spit out any excess toothpaste
 • cut down on sugary and starchy food and drinks, particularly between meals or within an hour of going to be
 • source http://www.honeliat.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *